pt老虎机

图片

关于对《龙门县县城供水规划(2017-2020)》公开征集意见的结果公告

调查时间:2017-11-01 至 2017-11-01

   我局于20171018龙门县人民政府网站发布《关于对《龙门县县城供水专项规划(2017-2020)》公开征集意见的公告,截至111日公告期满,共收到针对该专项规划的建议3条,经核实后采用。 
  特此公告

                                                                                                  县水务局

2017年11月1日


关于对《龙门县县城供水规划(2017-2020)》公开征集意见的结果公告 *